Category: Urtësi

Dita e ashurasë në islam – Hutbe – II

Mënyrat e agjërimit të kësaj dite Përpara se të përmendim mënyrën e agjërimit të Ashura-së duam të theksojmë se agjërimi në Islam nënkupton: Mosngrënie, mospirje, largim nga kontaktet intime nga agimi deri në perëndim...

Mësimet e nxjera nga hixhreti – II

Hixhret është shpërngulja e Muhamedit alejhi selam nga Meka për në Medinë. Nuk dihet saktë se në cilën ditë ka ndodhur kjo pas 13 vjetëve të qëndrimit në Mekë pas Shpalljes, edhe pse ka...

Dita e Ashuras në islam – Hutbe – I

Ashura në Islam I Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit Mëshiruesit. Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes...

Mësimet e nxjerra nga hixhreti – I

Hixhret është shpërngulja e Muhamedit a.s. nga Meka për në Medinë. Nuk dihet saktë se në cilën ditë ka ndodhur kjo pas 13 vjetëve të qëndrimit në Mekë pas Shpalljes, edhe pse ka shënime...

Çfarë pas haxhit?

Çka pas haxhit? Edhe pse si vepra e obligime nuk mund t’i përkufizojmë te gjitha, fundja kjo nuk është as qëllimi ynë, megjithatë ne do t’ia përkujtojmë vetes sonë dhe vëllezërve tanë disa nga...

Kurbanat 2015…

Edhe këtë vit si 5 vite me radhë sh.q. Horizonti Plus – Tetovë, pasi bëri mbledhjen dhe prerjen e kurbanave , ditën e diel ajo bëri shpërndarjen e tyre madhe kësaj radhe me një...

Vlera e ditës së arafatit

Vlera e ditës së arafatit Dr. Rashid ibn Muajed El-Adevmanij Ditët, natët, muajit, vjetët kalojnë shumë shpejt, si dhe mbarojnë (shumë shpejt ata janë stacion që të çojnë kah exheli (vdekja). Andaj Allahu i...

Vesi i mallkimit…

Muslimani I sinqertë nuk êshtë mallkues! Muslimanit nuk i lejohet ta ofendojë apo ta mallkoj vëllain e tij musliman. Ngase, i dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë; ” Mallkimi i muslimanit është...

Zullumi, ky mekat i shemtuar – Hutbe

Zullumi, ky mekat i shemtuar! Allahu, xhele ue ala, thotë; ” E ti, mos mendo, kurrsesi, që Allahu nuk vëren atë që punojnë zullumqarët! Ai, vetëm ua shtyen (dënimin) dei në Ditën kur sytë...