Category: Hutbe

Vlera e natës së Kadrit

”Me të vërtet Ne e zbritëm atë (Kuranin) natën e Kadrit dhe çfarë din ti se çfarë është Nata e Kadrit…”.(Kadër:1-2) Falenderimi  i takon Allahut të madhërishëm për të gjitha dhuntitë që na i...

O lenes i agjerimit…

O lenes i agjerimit… Çdo falënderim i përket Allahut, Zotit të botëve, ndërsa përfundimi i lumtur është për të devotshmit. Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Tij besnik, Muhamedin,familjen dhe mbarë shokët...

Vlera e natës së Kadrit

”Me të vërtet Ne e zbritëm atë (Kuranin) natën e Kadrit dhe çfarë din ti se çfarë është Nata e Kadrit…”.(Kadër:1-2) Falenderimi i takon Allahut të madhërishëm për të gjitha dhuntitë që na i...

Zekati në islam

Zekati në islam E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë,...

A je pregatitur për Ramazan? – (II)

Falenderimet tona I takojnë Allahut a.v.xh. atë e falenderojmë dhe atë e lavdërojmë, paqa dhe mëshira e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, familjen, shokët dhe ata që e pasojnë rrugën që skicoi...

Ndjesë o Ramazan…(IV)

Halid Rashid Llojet e agjëruesve: Vëlla dhe motër e dashur, këto janë cilësitë e agjëruesve sot, i ceki nga shkaku se të kthehemi në vetvete e të marrim ndjesë duke thënë: Na fal Ramazan....

Ndjesë o Ramazan… (III)

Ka filluar i huaj dhe do të kthehet i huaj?  I Dërguari i Allahut -paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Ka filluar islami i huaj dhe do të kthehet përsëri si...

Disa qëllime madhore në Ramazan

Falenderimi i takon Allahut, Atij falje dhe ndihmë i kërkojmë, kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga e keqja e veprave tona, atë që e udhëzon Allahu ska kush e lajthit dhe e humbë nga rruga...

Ndjesë o Ramazan… (II)

Halid Rashid Mirëse erdhe Ramazan, po të përcjellim… Muaji më i mirë, muaji i bekuar, muaji bujar, i vlefshëm, në këtë muaji ka zbritur Kurani dhe librat tjerë qiellorë, në Ramazan është prezentë ndërmjetësimi...

Ramazani muaji i amnestionit Hyjnorë

Thotë i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të: “Ai që agjëron Ramazanin me besim dhe shpresë për shpërblim (nga Allahu), i falen gjynahet që ka bërë.” Falënderimi i takon vetëm...