Dispozita e gjykimit për padrejtësitë në shtetet e jobesimtarëve

Pyetje-pergjigjeGjykimi për padrejtësitë në shtetet e jobesimtarëve
Pyetje:
Në një shtet në të cilin pushtetin e kanë jobesimtarët, a lejohet që të gjykohemi me ligjet e tyre në rast se na ndodh ndonjë padrejtësi ndërmjet dy personave musliman?
Përgjigje:
Po lejohet, në qoftë se nuk mund të arin deri tek e drejta e tij një besimtarë vetëm se në këtë mënyrë nuk ka gjë në këtë, mirëpo nuk e bën nijet të gjykohet tek ata siç është rasti me sheriatin-ligjin e Allahut, kur duhet patjetër ti nënshtrohet atij dhe e ka obligim ta pason atë. Shkon tek ata sikur që ndodh kur dikush atë e ka dëmtuar me vjedhje dhe ky e kërkon të drejtën e tij me ta siç është rasti i njejtë me policinë.

Përktheu: Nexhat Ceka
Përgjigjet:Muhamed Salih  ibn Uthejmini

You may also like...