Jehuditë dhe krimet e detit

Munexhid-1Jehuditë dhe krimet e detit

Falenderimi i takon Allahut salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamedin, zotëriun e të dërguarëve.
Ajo e cila e mërzit zemrën, e bën syrin për të qarë është rasti i vëllezërve tanë shehidat (inshAllah) e fitores, të cilët i nxiti kurioziteti i besimit në zemrat e tyre, entuziazmi i flaktë për të ju ndihmuar vëllezërve të tyre të shtypur…mirëpo papritmas u takuan me vëllezërit e derave dhe majmunëve të cilët i sulmuan ashpër, në një rast të neveritshëm ku e bënë që të përihet uji me gjakun e vëllezërve tanë.
1 – Jehudët janë jehudë: Populli më i prishur në zemër, më i ulti në sjellje si dhe më larg mëshirës, më të afërmit e urejtjes, zemrat e tyre i kanë të mbushura plotë me zili, hakmarje, masakrues të vazhdueshëm, madje për këtë tregon vetë Allahu në Kur’anin famëlartë ku thotë:” Njerëzit më armiqsi më të madhe ndaj besimtarëve janë jehudët dhe ata që bën shirk.”(Maide:82)
Kjo çfarë ka ndodhur tregon për natyrën e jehudëve të cilët shpejtojnë për të bërë trazira dhe krime, por kjo nuk është e tëra pasi që ato kanë bërë gjëra edhe më të këqija se kjo. Ata kanë vrarë të dërguarit e Allahut-profetët, kanë derdhur gjak, kanë gënjyer për Allahun, i kanë ndryshuar librat e Tij, kanë thyer marëveshjet dhe kontratat e tyre vazhdimisht në histori, meren me kamatë, e hanë ryshfetin etj.
2 – Kjo nuk është krimi i parë i tyre, Allahu i Lartëmadhëruar na ka treguar në Kur’an për mëkatet e mëdha që i bënin ata, ku thotë:” Për shkak të thyerjes së besës së dhënë, për shkak të mohimit të ajeteve të Allahut, për shkak të vrasjes padrejtësisht të pejgamberëve dhe për shkak të thënies së tyre: Zemrat tona janë të mbuluara (me perde). Jo, por për shkak të mohimit të tyre, Allahu ua vulosi ato zemrat, e nuk besojnë prej tyre vetëm se pak kush prej tyre. Edhe për shkak të mosbesimit dhe thënies së tyre shpifëse kundër Merjemes. Madje për shkak të thënies së tyre: Ne e kemi mbytur mesihun, Isaun, të birin e Merjemes të dërguarin e Allahut. Po ata as nuk e mbytën e as nuk e gozhduan (nuk e kryqëzuan në gozhda), por atyre u përngjau. Ata që nuk u pajtuan rreth (mbytjes së) tij, janë në dilemë për të (për mbytje) e nuk kanë për të kurrfarë dije të saktë, përveç që iluzionojnë. E ata me siguri nuk e mbytën atë.”(Nisa 155-157) Gjithashtu thotë Allahu për to:”Dhe për shkak të mizorisë së atyre, që ishin jehudi dhe për shkak se penguan shumë nga rruga e Allahut, Ne ua ndaluam (ua bëmë haram) disa (lloje ushqimesh) të mira që u ishin të lejuara. Dhe për shkak të marjes së kamatës prej tyre, megjithësë ishin të ndaluar ta marin atë dhe ngrënies së pasurisë së njerëzve në mënyrë të padrejtë. Ne kemi përgatitur dënim të mundimshëm për ata që nuk besuan prej tyre.”(Nisa 160-161)
Këta janë disa nga krimet e jehudëve të cilat i ka cekur Allahu në Kur’an, ndërsa sot jemi dëshmitarë të asaj se si ata vazhdojnë të ndyejnë duartë e tyre me gjakun e besimtarëve madje edhe të popujve tjerë vetëm pse të gjithë këta ishin nisur për ti ndihmuar të pafuqishmive nga muslimanët e bojkotuar.
3 – Jehudët nuk përfillin as lidhje farefisnore, as marëveshje e as që kanë frikë Allahun ndaj krijesave të Tij. Allahu na tregon në Kur’an dhe thotë:” (Jehudët) në drejtim të besimtarit nuk respektojnë as lidhjet farefisnore e as marëveshjet.” (Teube:10) Gjithashtu thuhet në Kur’an:” Si (mund të ketë një marëveshje të tillë me ta) në një kohë kur nëse ata e marin fuqinë mbi ju, ata nuk përfillin lidhjet që patën me ta, as të farefisit e as të marëveshjeve të aritu me ju.”(Teube:8)
Këtë e vërejm shumë qartë nga ana e jehudëve mbi ata njerëz të cilët kishin ardhur për të dhënë ndihma humanitare e jo për diç tjetër, mirëpo jehudët si çdo herë edhe kësaj here nxituan dhe e shkaktuan gjakderdhjen e ndihmëtarëve të popullit të shtypër dhe si zakonisht sollën vetëm se urejtje nga mbarë opinioni botërorë.
4 – Jehudët janë frikacak – Këtë e vërejm qartë pasi që ata çdo herë e fshehin numrin e viktimave të vrarë apo të plagosurve.
5 – Jehudët janë popull shpifës – Pretenduan se në anije ka pasur armatim që kanë qenë të vendosura brenda ushqimeve si dhe kinse udhëtarët e anijes kanë përdorur armatim për të mbrojtur krimin e tyre.
6 – “Ata nuk luftojnë kundra jush të bashkuar, përveç në qyteza të fortifikuara apo nga pas mureve.” (Hashr:14) Kjo shihet qartë kur ata përdorin helikopterë, anije ushtarake për ti vrarë njerëzit humanitarë, civil dhe të paarmatosur.
7 – Mesazhi i dërguar nga ana e israelitëve kundrejt muslimanëve është tepër i qartë, i cili thotë: Kujdes, kujdes, as mos provoni që tu ndihmoni banorëve të Gazës!!!
8 – Sikur turqit iu kthyen lidhjes së tyre otomane të cilën e ka pasur ky umet, dëshirojmë tua përkujtojnë të tjerëve se kalifati i mer për sipër përsëri t’ju vjen në ndihmë muslimanëve.
9 – Kjo vepër e jehudëve shihet se është bërë si njëlloj hakmarje ndaj reformave të fundit që ndodhin me parulla islame. kjo vepër humanitare e turqëve nuk ju konvenoi aspak jehudëve.
10 – Muslimanët janë si një trup – Këtë e tregon kur u bënë bashkë me anijet e tyre detare (aktiviste e vullnetarë prej Turqie, Kuvajti, Algjerie, Libani, Jordani, etj) për tu ndihmuar vëllezërve të tyre të shtypur edhe pse larg tyre mirëpo të gjithë më një qëllim.
11 – Këtu shihen qartë përpjekjet të cilat i bën Ehlu Suneti në çdo kontinent të botës, nga ata pasues të bidatit të cilët pretendojnë e i ngrisin zërat e tyre artistikë dhe mbajnë fjalime kinse heroike që të na bëjnë të qajmë për Kudsin, ndërsa si duket vetëm duan të përfitojnë përmes çështjes së Palestinës.
12 – “ Që Allahu të mer disa prej jush si shehida.“(Ali Imran :140) Ata të cilët vdiqën për tu ndihmuar vëllezërve të tyre musliman janë shehida ngase kanë dhënë edhe shpirtrat e tyre për vëllezërit e vet.
13 – Lereni atë sepse ajo është e keqe – Duhet pasur kujdes çdo herë nga gishtat të cilat shkruajnë në rrjetet botërore për të bërë nxitje për armiqësim në mes popujve musliman të cilët janë të përkatësive të ndryshme nacionale në këto kohra. Siç ishte edhe propaganda e armiqësimit në mes arabëve dhe turqve në kohën e hilafetti të perandorisë osmane. Madje kjo ishte edhe një prej shkaqeve kryesore me të cilat u shkatërua hilafeti islam, pra për këtë u derdh mundi i madh nga ana e jehudëve dhe kjo pa dyshim se dha rezultate të shkëlqueshme për ata. “ Dhe do të kishin nxitur ndërmjet jush, kryengritje dhe ka disa nga ju që i ndëgjojnë ata.“ (Teube :47) Prandaj duhet të kemi kujdes nga përplasjet nacionaliste injorante të cilat rrezikojnë umetin islam.
14 – Kritikat dhe hidhërimet janë të dobishme mirëpo nuk mjaftojnë vetëm ato, andaj patjetër duhet të ketë kundrërveprim në suazat e saj çfarë ka ndodhur, sepse disa janë vrarë prandaj patjetër duhet të egzekutohet ai i cili vret.
15 – “ Mos mendoni se kjo është sher për ju mirëpo kjo është hajr për ju.“(Nur :11) Edhe përskaj asaj çfarë ka ndodhur në përsëri thërasim në optimizëm si dhe shikojmë se çfarë ka të mira nga kjo fatkeqsi. Prej mirësive të këtij aktiviteti është mëshira islame ndaj njëri tjetrit prej në Xhakarta e deri në Marokë nga ana e muslimanëe për vëllezërit e tyre palestines. Gjithashtu me këtë gjest të cilin e vepruan jehudët shumë shtete të botës e kanë shtuar urejtjen e tyre edhe më shumë për popullin çifut. Dikush prej tyre madje ka kërkuar nga ambasadorët e jehudëve në shtetet e tyre llogari për atë çfarë kanë vepruar. Janë duke u zhvilluar takime, organizime, mbledhje nga të cilat dalin përfundime unanime duke e dënuar këtë gjest shtatazarak e kriminel të vepruar nga ana e jehudëve.
16 – Mos ti humbasim shpresat në lutjet tona – Dikush thotë : Unë do të lutem me dhjetra vjet mirëpo dyshoj në përgjigjen e duave të mija…Kjo nuk tregon gjë tjetër vetëm se për besimin jo të qëndrueshëm në zemër si dhe mos njohjen e vlerës së duasë. Ngase edhe jehudët kanë pësuar shumë humbje madje edhe humbjen e shumë prijësve eminent të tyre. E këtu pa dyshim se ka mësim për ata që duan të marin mësim. Lajmi mbi Ariel Sharonin-ish kryeministrin israelit nuk është larg nesh, madje për këtë na qetëson fjala e Allahut, i cili thotë:“ Mos mendo se Allah nuk e di se çfarë veprojnë zullumqarët, mirëpo ai i afatizon ata deri në atë ditë kur do ti zgurdullojnë syte e tyre.“(Ibrahim :42)
17 – “ A nuk është Allahu ndihmues i robit të Tij.“(Zumer:36) – Një grua thotë: Gratë e mëparshme iu kanë drejtuar mvetësimit e ne sot kujt ti drejtohemi. Ne ju themi: Ne i drejtohemi Allahut të vetëm dhe prej Tij kërkojmë shpëtim.
18 – Kjo na kujton bojkotin shtërorë ndaj ebu Talibit, kur ebu Talibi edhe pse ishte pabesimtarë mbajti anën e muslimanëve, të cilët ishin të shtypur dhe të cilëve u bëhej padrejtësi. Kështu jobesimtarët e mençur sot ngrejnë zërat e tyre kundrejt jehudëve, kjo gjithashtu ju shkon në favor muslimanëve.
19 – Ndonjëherë në fatkeqsi ka gjëra të mira – Këtë e vërejm tek aktivistët anglez me emrin Piter Finer 63 vjeçarë, i cili pranoi islamin mbi anijen Marmara të Turqisë, Allahun e lusim që islamin e Tij ta bën të dobishëm.
20 – Vakëfi – Për islamin është vepër e madhe. Kjo vërehet në atë se anija e cila mori pjesë në këtë vepër humanitare me emrin ”Bedër” është vakëf-pronë e gjithë muslimanëve për t’ju dalë në ndihmë muslimanëve në Gazza.
Allahun e lusim me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta që ti largon fatkeqsitë nga ky umet. Ta ndihmoj fenë e Tij si dhe kurthet e tyre ti kthen mbi qafat e tyre. Ti mbron muslimanët nga e keqja e tyre, sepse Ai ka mundësi për të bërë një gjë të tillë dhe është i Gjithëfuqishëm për çdo gjë.

P.S. Shkrimi është bërë për rastin e vrasjes që u bë në karavanin humanitar detarë nga ana e Turqisë nga ana e ushtrisë izraelite, porse ua risjellim për rikujtim pasi që këta cilësi të çifutëve janë mirë të rikujtohen çdoherë kur krimet e tyre marin hov mbi muslimanët e pafajshëm të Gazës.

Përktheu dhe përshtati: Nexhat Ceka

(Muhamed ibn Salih el-Munexhid)

Marë nga www.islamselect.com/84951

 

You may also like...