Nëse agjëruesi mastrubon, a i prishet agjërimi? Si dhe a duhet të pagujë kefaret?

Pyetje - pergjigjePyetje: Nëse agjëruesi mastrubon, a i prishet agjërimi? Si dhe a duhet të pagujë kefaret?

Përgjigje: Nëse agjëruesi masturbon dhe e nxjerë spermën, kjo e prishë agjërimin. Ky e ka detyrim ta kompensojë këtë ditë dhe nuk e ka detyrim të paguajë kefaret. Sepse kefareti është detyrim vetëm për atë gjë e prishë agjërimin me marëdhënie seksuale. Po ashtu duhet të pendohet për këtë vepër.

Përgjigjet: Muhamed Salih el-Uthejmin

Përktheu: Sejfullah Sejfuli

You may also like...