Nëse agjëruesi pjesën më të madhe të ditës e kalon duke ndejtur (pushuar) a ndikon kjo në vërtetsinë e agjërimit?

Pyetje-pergjigje-2Pyetje: Nëse agjëruesi pjesën më të madhe të ditës e kalon duke ndejtur (pushuar) për shkak të urisë dhe etjes , a ndikon kjo në vërtetsinë e agjërimit?

Përgjigje : Kjo nuk ndikon në vërtetsinë e agjërimit , bile në të ka shpërblim – plus, sepse Ajsheja-radijallahu anha , ka thënë: ‘Shpërblimi yt është aq sa je lodhur. Aq sa lodhet njeriu duke e adhuruar Allahun, aq dhe i shtohet shpërblimi. I lejohet besimtarit që ta largojë lodhjen e agjërimit me flladitje, me ujë apo duke ndejtur në vend të freskët.

Përgjigjet: Muhamed Salih el-Uthejmin
Përktheu: Sejfullah Sejfuli

You may also like...