Nëse nuk arihet agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit a ka besimtari ndonjë mëkat, apo nuk arin ti agjëroj si pasojë e ndonjë arsyeje?

1 -Pytje pergjigjePyetje: Nëse nuk arihet agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit a ka besimtari ndonjë mëkat, apo nuk arin ti agjëroj si pasojë e ndonjë arsyeje?

Përgjigje: Gjithashtu ka nga njerëzit të cilët fillojnë me agjërimin e 6 ditëve të Shevalit dhe nuk arin ti plotësojnë duke u friksuar se duhet plotësuar patjetër, prandaj këta i këshillojmë se agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit është i pëlqyeshëm e jo obligim, ka shpërblim për ditët që i ka agjëruar dhe shpresojmë që të shpërblehet për 6 ditët, nëse arsyeja për të cilën i ka ndërprerë është arsye e pranuar në sheriat, sepse ka thënë Dërguari i Allahut-paqja e Allahut qoftë mbi të: “Kur të sëmuret robi apo udhëton, i shkruhen veprat ashtu siç i ka vepruar kur ka qenë i shëndoshë në vendin e tij.” [1] Poashtu nuk obligohet që ti kompenson ditët që si ke agjëruar nga këto 6 ditë. Allahu është Udhëzuesi më i Mirë.[2]

Përgjigjet: Ali Ashani

You may also like...