Nisi punën shoqata humanitare “Agimi i bamirësisë” në Tetovë

1234Projekti i parë i shoqatës humanitare “Agimi i Bamirësisë”…

Para disa ditëve sektori humanitarë i shoq.”Horizont” e ajo eshte shoq. Humanitare “Agimi i bamirësisë” nisi projektin e parë DIMRI 2016 – Ushqim dhe veshmbathje – Tetova për refugjatët – 15 nentor -15 prill (projekt 5 mujore) .
Pra në magacinin e siguruar pas stacionit të autobusave të qytetit të Tetovës afer restorant ARA – 2, është mundësuar hapsirë ku do te grumbullohen në vecanti veshmbathjet porse edhe ushqimet dhe cdo jave me furgon do të dergohen ne Kampin e Tabanovces në Kumanove.
Per cdo te re rreth ketij projekti do te jeni te informuar sic e shihni objekti gjendet tek restoranti ATA 2,kurse pergjegjes per te eshte vlla Mujdin Emurliu për ndryshe udhëheqës i këtij sektori me numer kontakti 070 424 737.

You may also like...