Fjala e Bukur Blog

Shehadeti – Dëshmia – 1

Shtylla e parë e islamit Shehadeti – Dëshmia “La ilahe il-Allah ve ene Muhameden resulullah” Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut – la ilahe il-Allah, është shtylla e parë prej shtyllave...

Llojet e teuhidit – 2

Kërkimi i tretë: Llojet e teuhidit Allahu të Lartësuar i takon njëshmëria, adhurimi ndaj të gjitha krijesave prandaj njësimi i Allahut me adhurim është se je i sinqertë komplet në fenë e Allahut, ky...

Pse e lexojmë kaptinën Kehf

Pse e lexojmë kaptinën Kehf? Çdo herë e lexojmë kaptinën Kehf ditën e xhuma, por për fat të keq shumica nuk e dinë urtësinë dhe mirësinë e leximit të saj. Realiteti është se shumë...

Obligimet vllazërore në islam

Obligimet vllazërore në islam 1. Përshëndetja me selam. 2. Kthimi i selamit. 3. Vizita e të sëmurit. 4. Përcjellja e të vdekurit. 5. Përgjigja në ftesë (kur ai e thërret në martesën e tij,...

Pse mjekra – Dispozita dhe njohuri – 1

Pse mjekra – 1 Faleminderimet I takojnë Allahut xh.sh. I cili I ngre në shkallë të lartë ata të cilët I binden , I perkushtohen fesë së Tij dhe e kanë frigë Atë ,...

Nxitja për pendim nga mëkatet

HUTBE – NXITJA PËR PENDIM NGA MËKATET ??? ???????? ????????? ??????? ??????? ????? ??????? ???????? ???????? ?????? ????????? ???? ????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ???????? ??????? ???? ????????? ???????????? ?????? ??? ??????? ??????? ?????????? ???????????...