Fjala e Bukur Blog

Kush është i fituari…

Tefsiri i Sadit – Kush është i fituari… Allahu i madheruar thote: “Pasuria e atyre që e shpenzojnë atë në rrugë të Allahut përngjan me një farë, prej së cilës mbijnë shtatë kallinj, ku në...

Emrat e Allahut – 4

Emrat e Allahut – 4 41- Es-Samed, Kuptimi i këtij emri është: a- Atij që i drejtohen krijesat për çdo nevoje, meqenëse ai është i Fuqishëm ti kryejë. b– I Përkryer. I ka të...

Gusli – Larja – VII

Gusli – Larja Kapitulli i pastërtisë – Gusli (larja) – 7 Gusli: E ka kuptimin e përfshirjes, larjes së trupit me ujë me nijet, qëllim të ngritjes së hadethit-papastërtisë, pra të bëhet pastrimi i...

Çfarë e prish imanin – 2 (Gjykimi)

Kapitulli i tretë – Çfarë e prish imanin 2 – Gjykimi me atë çfarë nuk e ka zbritur Allahu Myftiu i mëhershëm i Arabisë Saudite, Muhamed ibn Ibrahim-Allahu e mëshiroftë, ka deklaruar se: Allahu...

Ta instalojmë Vetë-Iniciativën

Enis Rama Ta instalojmë Vetë-Iniciativën… Ne të gjithë jemi të pajtimit se muslimanët duhet të ndihmohen në mes veti, në këtë vend dhe kudo qoftë, por ne jemi përgjegjës për këtë vend dhe e...

Rëndësia e teuhidit – 2

Rëndësia e teuhidit – Teuhidi i thjeshtëzuar – 2 11 – ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME Çështja e parë: Që të tri llojet e Teuhidit janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën dhe, në asnjë mënyrë, nuk mund...