Fjala e Bukur Blog

Kjo është thirrja jonë – III

Shejh Muhamed Nasirudin el-Albani Na transmetohet nga el-Faruk Omer bin Hatabi, i cili thotë: “Nëse ju polemizojnë ndjekësit e tekave dhe bidatit me Kur’an, atëherë përgjigjuni atyre me Sunnet, sepse Kur’ani përmban mundësinë e...

Modestia dhe altruizmi

Modestia dhe altruizmi… Jeta është e shkurtë. E të gjithë ne shkojm drejt vdekjes. Dhe origjina e të gjithë neve, është nga një nënë dhe baba. Ne nuk mundemi ta falënderojm asnjëherë Allahun për...

Emrat e Allahut – 3

22 – El-Hajijj – Shumë i Turpshmi. Ka thënë El-Menave: “El-Hajijj është Ai që ka shumë turp. Ka thënë Profeti alejhi selam: ” Me të vërtetë Allahu është Elhajij- i Turpshëm….”. Transmeton Ebu Davudi....

Zgjidhja e shqetësimeve…

Zgjidhja e shqetësimeve… Një grua na rrëfen për jetën se saj dhe thotë: Burri më ndërroi jetë, dhe unë isha në të tridhjetat, dhe mbeta e vetme me pesë fëmijët që i kishim bashkë!...

Emrat e Allahut – 2

11 – El-Xheb-bar, kuptimi i këtij emri është: a– Madhështori, i Gjithëfuqishmi. b– Rregulluesi i çështjeve të robërve të Tij. E pasuron të varfërin, e shëron të sëmuarin, ia mbyll plagën të plagosurit e tjerë....

Dëshmia “La ilahe ilAllah”

DËSHMIA “LA ILAHE IL-LALLAH”  Argumenti i kësaj dëshmie: Fjala e Allahut: “Allahu dëshmon, e po ashtu edhe engjëjt, edhe njerëzit e dijes, se nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Tij, duke mbajtur...

Ik nga vdekja e ngadalshme

Ik nga vdekja e ngadalshme… Autor: Mahmud El-Kal’avi Koha e zbrazët është problemi i problemeve! Ajo ngjanë me dënimin që praktikohej nëpër burgjet kineze. Që sipër tyre vëndohenin tubacione, e që për çdo minutë...

Dobitë e dhënies së zekatit

Dobitë e dhënies së zekatit: 1. Pastron muslimanin nga egoizmi, arroganca dhe zemra lakmitare. 2. Zvogëlon varfërinë dhe siguron barazi në shoqëri, duke e bërë obligim për të pasurit që t’ua ndajnë një pjesë...