Përdorimi i pikave (ilaç) për në sy, a e prishin agjërimin?

Pyetje - pergjigjePyetje: Një motër  nga Kuvajti pyet se përdorimi i pikave për sy a e prishin agjërimin?

Përgjigje: Mendimi më i saktë është se përdorimi i tyre gjatë ditëve të ramazanit nuk e prish agjërimin, edhe pse dijetarët janë ndarë në dy mendime, ku grupi tjetër thotë se nëse shija e pikave arrin në fyt, atëherë agjërimi prishet, por e mendimi më i saktë është se përdorimi i pikavë për sytë nuk e prish agjërimin, por sikur të ketë mundësi që pikat t’i përdor pas iftarit kjo do  të ishte më e mira, me qëllim që t’i ikë këtij mospajtimi të dijetarëve, por sidoqoftë mendimi më i saktë është se nëse i përdor gjatë agjërimit, agjërimin e ka në rregull.

Shejh AbdulAziz bin Baz – Allahu e mëshiroftë!

Përktheu dhe përshtati: Mujdin Xh. Xhaferi

10/07/13, Gostivar

You may also like...