Sh.Q. Horizonti Plus fillon me mbajtjen e kurseve në gjuhën gjermane

    Kursi gjermanisht - 1Falenderimi i takon Allahut paqa dhe mëshira e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin mësuesin e njerëzimit, modelin e përkryer për pasim dhe udhëzim, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.
     Këto ditë në hapsirat e sh.q. Horizonti Plus – Tetovë u hap edhe një sferë e edukimit dhe e mësimdhënies e ajo është kurse për gjuhë gjermane nga prof. e gjuhës gjermane Luljeta Saliji e cila është në disponim për të gjithë femrat dhe gratë e interesuara për të mësuar dhe për tu avancuar në njohjen e gjuhës gjermane.
    Kursi është vetëm për gjininë femrore kurse kontakti për tu konsultuar rreth organizimit të kurseve në gjuhën gjermane me prof. është 071 832 270.
     Adresa e sh.q. Horizonti Plus është Rr. Boro Vuliç nr. 40/3 ose e njohur ndryshe si lokacioni i ish-Radio Visarit. E lusim Allahun që kjo të jetë një nisme e hajrit e beqeqetshme dhe dobiprurëse për çdo të interesuar për mësimin dhe përvetësimin e gjuhës gjermane.
Stafi i sh.q.Horizonti Plus – Tetovë

You may also like...