Shpërblimi i atij që i jep dikujt iftar

ramadan-australiaPyetje: Sa i përket hadithit “Kush i përgatit (dhuron) dikujt iftar, ai fiton shpërblimin e agjërimit të tij, duke mos ju pakësu tjetrit”, a është këtu për qëllim që nëse i jepet iftar vetëm të varfërit, apo është për qëllim edhe i pasuri edhe i varfëri dhe a përfshihen këtu edhe të afërmit dhe shokët?

Përgjigje: Hadithi është gjithëpërfshirës, përfshin edhe të varfërin dhe të pasurin, përfshin agjërimin farz dhe atë vullnetarë, mirësia e Allahut xhele ve ala është është e gjërë.

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-

Përktheu:

Mujdin Xh. Xhaferi

17/07/13

You may also like...