Vajzës të cilës i ka ardhur cikli mujor dhe ka agjëruar gjatë ditëve të ciklit duke mos e ditur?

Pyetje-pergjigje-8Pyetje: Një vajzës të cilës i ka ardhur cikli mujor ka agjëruar gjatë ditëve të ciklit duke mos e ditur. Tash çfarë duhet të bëjë ajo ?
Përgjigje : Ajo i ka detyrim ditët , të cilat i ka agjëruar gjatë menstruacionit, ti kompensojë sepse agjërimi gjatë hajzit nuk është në rregull dhe nuk pranohet edhe nëse nuk e ka ditur  sepse kompensimi nuk ka kohë të caktuar.
Ka edhe një mesele të kundërt me këtë : Një vajzë poashtu e vogël i ka ardhur hajzi , mirëpo është turpëruar të lajmëroi familjen , kështu që ka vazhduar të mos agjëroj (si fëmij, pra). Kjo e ka detyrim ta kompensoj muajin që nuk e ka agjëruar, sepse kur vajzës i vijnë menstruacionet ajo ngarkohet me detyrime. Hajzi është njëra prej shenjave të pubertetit.

Përgjigjet: Muhamed Salih el-Uthejmin

Përktheu: Sejfullah Sejfuli

You may also like...